Kết quả Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) cấp tại Việt Nam sử dụng tại Ai Cập ngày 19.5.2021

thg 5 26, 2021 legalization

Chúng tôi có thể làm Hợp pháp hóa Tài liệu / Giấy chứng nhận cá nhân từ Việt Nam để sử dụng tại Ai Cập.

Để tiến hành dịch vụ, trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu được qua email hoặc điền form trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu cá nhân / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng tại Ai Cập, bạn cần gửi các tài liệu sau đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất