Danh sách thành viên các nước trong công ước LaHay (Các nước cấp chứng nhận Apostille)

thg 5 19, 2020 legalization

Theo số liệu cập nhập từ ngày 20/07/2019, Hiện có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ đang là thành viên công ước LaHay (The Hague Apostille Convention). Tức là 117 quốc gia và vùng lãnh thổ cấp chứng nhận Apostille. Giấy tờ, tài liêu khi được cấp chứng nhận Apostille tại một quốc gia và vùng lãnh thổ, thì sẽ sử dụng được tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại một cách hợp pháp. Để xin chứng nhận Apostille cho các giấy tờ/ tài liệu cấp ra từ các quốc gia và vùng lãnh thổ này, hãy liên hệ chúng tôi được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Albania

Greece

Oman

Andorra

Grenada

Panama

Antigua and Barbuda

Guatemala

Paraguay

Argentina

Honduras

Peru

Armenia

Hong Kong

Philippines

Australia

Hungary

Poland

Austria

Iceland

Portugal

Azerbaijan

India

Romania

Bahamas

Ireland

Russia

Bahrain

Israel

Saint Kitts and Nevis

Barbados

Italy

Saint Lucia

Belarus

Japan

Saint Vincent and the Grenadines

Belgium

Kosovo

Samoa

Belize

Kazakhstan

San Marino

Bolivia

Kyrgyzstan

Sao Tome and Principe

Bosnia and Herzegovina

Latvia

Serbia

Botswana

Lesotho

Seychelles

Brazil

Liberia

Slovakia

Brunei

Liechtenstein

Slovenia

Bulgaria

Lithuania

South Africa

Burundi

Luxembourg

South Korea

Cape Verde

Macau

Spain

Chile

Macedonia

Suriname

Colombia

Malawi

Swaziland

Cook Islands

Malta

Sweden

Costa Rica

Marshall Islands

Switzerland

Croatia

Mauritius

Tajikistan

Cyprus

Mexico

Tonga

Czech Republic

Moldova

Trinidad and Tobago

Denmark

Monaco

Tunisia

Dominica

Mongolia

Turkey

Dominican Republic

Montenegro

Ukraine

Ecuador

Morocco

United Kingdom

El Salvador

Namibia

United States

Estonia

Netherlands

Uruguay

Fiji

New Zealand

Uzbekistan

Finland

Nicaragua

Vanuatu

France

Niue

Venezuela

Georgia

Norway

Germany

Những quốc gia và vùng lãnh thổ dưới đây không phải là thành viên công ước LaHay (the Hague Apostille Convention) và các tài liệu/ giấy tờ để sử dụng ở những quốc gia và vùng lãnh thổ này hoặc xuất phát từ quốc gia và vùng lãnh thổ này đều được yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự. 
Để xin chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự cho các  cho các giấy tờ/ tài liệu cấp ra từ các quốc gia và vùng lãnh thổ này hoặc mang đến sử dụng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ này, hãy liên hệ chúng tôi được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Afghanistan

Indonesia

Palestine

Algeria

Iran

Qatar

Angola

Iraq

Rwanda

Bangladesh

Jamaica

Saudi Arabia

Benin

Jordan

Senegal

Burkina Faso

Kenya

Sierra Leone

Burma Myanmar

Kuwait

Singapore

Cambodia

Laos

Sri Lanka

Cameroon

Lebanon

Sudan

Canada

Libya

Syria

Chile

Macedonia

Taiwan

China

Madagascar

Tanzania

Congo Republic

Malaysia

Togo

Congo Democratic

Mali

Thailand

Ivory Coast

Mauritania

Turkmenistan

Cuba

Mozambique

UAE (United Arab Emirates)

Egypt

Burma Myanmar

Uganda

Eritrea

Nepal

Vietnam

Ethiopia

Niger

Yemen

Ghana

Nigeria

Zambia

Guinea

Pakistan

Zimbabwe

Haiti