Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Tư vấn xin Chứng nhận Apostille, Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự

Nói một cách đơn giản, chúng tôi tư vấn cho khách hàng và có thể thay mặt khách hàng thực hiện việc xin cấp chứng nhận Apostille, hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự các tài liệu, giấy tờ cho cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể dịch và xin công chứng giấy tờ, tài liệu của bạn từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Đồng thời chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhận giấy tờ tại bất cứ quốc gia nào bạn muốn.

Xin Chứng nhận Apostille

Xin chứng nhận Apostille cho các tài liệu, giấy tờ cấp ra từ các quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên công ước Hague Apostille Convention

Xin Hợp pháp hoá lãnh sự

Xin hợp pháp hoá lãnh sự cho các Giấy tờ, tài liệu xuất phát hoặc mang đến sử dụng tại các quốc gia không phải thành viên công ước Hague Apostille Convention.

Xin chứng nhận lãnh sự

Cho các giấy tờ, tài liệu xuất phát từ Việt Nam hoặc cần xác nhận của các đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan đại diện ngoại giao mà khách hàng cần.

Dịch thuật - Công chứng

Dịch thuật từ tiếng Việt sang tất cả các ngôn ngữ và ngược lại, xin Công chứng, xác nhận sao y bản chính hoặc bản dịch của giấy tờ, tài liệu

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn xin chứng nhận Apostille/ hợp pháp hóa Lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự từ năm 2008 đến nay, và có nhiều kinh nghiệm để tư vấn cũng như hỗ trợ giải quyết với hầu như bất kỳ tài liệu, giấy tờ nào được cấp ra từ một quốc gia, vùng lãnh thổ này cần mang đến quốc gia khác, vùng lãnh thổ khác để sử dụng.

Để đặt dịch vụ xin chứng nhận Apostille/ Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự, bạn chỉ điền form đặt dịch vụ, gửi scan tài liệu, giấy tờ đến địa chỉ email của chúng tôi để được thẩm định, báo giá. Rồi gửi hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu đến địa chỉ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và thay mặt khách hàng thực hiện việc xin Chứng nhận Apostille/ hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự đầy đủ, chính xác trước khi trả kết quả đã hoàn thiện cho khách hàng.