thg 10 19, 2022 legalization

Kết quả Apostille Xác nhận Công việc cấp từ Singapore sử dụng tại Hàn Quốc ngày ...

Kết quả Apostille Xác nhận Công việc cấp từ Singapore sử dụng tại Hàn Quốc ngày 13.10.2022

Apostille Bằng cấp tại Tây Ban Nha sử dụng tại Thụy Sỹ ngày 22.8.2022

thg 9 09, 2022 legalization
Apostille Bằng cấp tại Tây Ban Nha sử dụng tại Thụy Sỹ ngày 22.8.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học Pháp sử dụng tại Hàn Quốc ngày 22.7.202...

thg 8 20, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học Pháp sử dụng tại Hàn Quốc ngày 22.7.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học Phần Lan sử dụng tại Đức ngày 20.7.2022

thg 8 02, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học Phần Lan sử dụng tại Đức ngày 20.7.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học cấp tại UK sử dụng tại Hàn Quốc ngày 5....

thg 5 17, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học cấp tại UK sử dụng tại Hàn Quốc ngày 5.5.2022

Kết quả Apostille Giấy kết hôn cấp tại Mỹ sử dụng tại Đức ngày 20.4.20...

thg 4 26, 2022 legalization
Kết quả Apostille Giấy kết hôn cấp tại Mỹ sử dụng tại Đức ngày 20.4.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học Mỹ sử dụng tại Hàn Quốc ngày 24.2.2022

thg 3 02, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học Mỹ sử dụng tại Hàn Quốc ngày 24.2.2022

Kết quả Apostille Hộ chiếu cấp tại Ấn Độ sử dụng Ireland ngày 7.12.202...

thg 12 14, 2021 legalization
Kết quả Apostille Hộ chiếu cấp tại Ấn Độ sử dụng Ireland ngày 7.12.2021

Kết quả Apostille Giấy khai sinh cấp tại Ấn Độ sử dụng Ireland ngày 7....

thg 12 13, 2021 legalization
Kết quả Apostille Giấy khai sinh cấp tại Ấn Độ sử dụng Ireland ngày 7.12.2021

Kết quả Apostille Giấy kết hôn Ấn Độ sử dụng tại Ireland ngày 07.12.20...

thg 12 10, 2021 legalization
Kết quả Apostille Giấy kết hôn Ấn Độ sử dụng tại Ireland ngày 07.12.2021

Danh sách thành viên các nước trong công ước LaHay (Các nước cấp chứng...

thg 5 19, 2020 legalization
Danh sách thành viên các nước trong công ước LaHay (Các nước cấp chứng nhận Apostille)

Kết Quả Hợp Pháp Hóa/Apostille Bằng Đại Học Từ Pháp Sử Dụng Tại Hàn Qu...

thg 12 03, 2019 thuy.nguyen
Kết Quả Hợp Pháp Hóa Bằng Đại Học Từ Pháp Sử Dụng Tại Hàn Quốc tháng 10, 2019

Kết Quả Hợp Pháp Hóa/Apostille Bảng Điểm Đại Học Từ Pháp Sử Dụng Tại H...

thg 12 03, 2019 thuy.nguyen
Kết Quả Hợp Pháp Hóa Bảng Điểm Đại Học Từ Pháp Sử Dụng Tại Hàn Quốc tháng 10, 2019

Kết quả Apostille Bằng thạc sĩ cấp từ Hà Lan để sử dụng tại Hàn Quốc, ...

thg 11 23, 2019 thuy.nguyen
Kết quả Apostille Bằng thạc sĩ cấp từ Hà Lan để sử dụng tại Hàn Quốc, ngày 11 tháng 11 năm 2019