thg 6 12, 2024 legalization

Danh sách các nước chưa phải là thành viên công ước Lahay (Non Apostille countri...

Danh sách các nước chưa phải là thành viên công ước Lahay (Non Apostille countries)

Danh sách các nước thành viên công ước Lahay (Hague Apostille Country ...

thg 6 08, 2024 legalization
Danh sách các nước thành viên công ước Lahay (Hague Apostille Country List) – Cập nhật tháng 6 2024

Kết quả Apostille Bằng Thạc sĩ của Nhật Bản sử dụng tại Hàn Quốc ngày ...

thg 4 03, 2023 legalization
Kết quả Apostille Bằng Thạc sĩ của Nhật Bản sử dụng tại Hàn Quốc ngày 24.3.2023

Kết quả Apostille Lí lịch tư pháp cấp tại Úc sử dụng tại Ireland 12.1....

thg 1 18, 2023 legalization
Kết quả Apostille Lí lịch tư pháp cấp tại Úc sử dụng tại Ireland 12.1.2023

Kết quả Apostille Giấy khai sinh cấp tại Úc sử dụng tại Ireland ngày 1...

thg 1 07, 2023 legalization
Kết quả Apostille Giấy khai sinh cấp tại Úc sử dụng tại Ireland ngày 15.12.2022

Kết quả Apostille Lý lịch tư pháp cấp tại Mỹ sử dụng tại Séc ngày 13.1...

thg 1 07, 2023 legalization
Kết quả Apostille Lý lịch tư pháp cấp tại Mỹ sử dụng tại Séc ngày 13.12.2022

Kết quả Apostille tài liệu Công ty cấp tại Bỉ sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ n...

thg 12 12, 2022 legalization
Kết quả Apostille tài liệu Công ty cấp tại Bỉ sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.12.2022

Kết quả Apostille Xác nhận Công việc cấp từ Singapore sử dụng tại Hàn ...

thg 10 19, 2022 legalization
Kết quả Apostille Xác nhận Công việc cấp từ Singapore sử dụng tại Hàn Quốc ngày 13.10.2022

Apostille Bằng cấp tại Tây Ban Nha sử dụng tại Thụy Sỹ ngày 22.8.2022

thg 9 09, 2022 legalization
Apostille Bằng cấp tại Tây Ban Nha sử dụng tại Thụy Sỹ ngày 22.8.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học Pháp sử dụng tại Hàn Quốc ngày 22.7.202...

thg 8 20, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học Pháp sử dụng tại Hàn Quốc ngày 22.7.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học Phần Lan sử dụng tại Đức ngày 20.7.2022

thg 8 02, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học Phần Lan sử dụng tại Đức ngày 20.7.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học cấp tại UK sử dụng tại Hàn Quốc ngày 5....

thg 5 17, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học cấp tại UK sử dụng tại Hàn Quốc ngày 5.5.2022

Kết quả Apostille Giấy kết hôn cấp tại Mỹ sử dụng tại Đức ngày 20.4.20...

thg 4 26, 2022 legalization
Kết quả Apostille Giấy kết hôn cấp tại Mỹ sử dụng tại Đức ngày 20.4.2022

Kết quả Apostille Bằng Đại học Mỹ sử dụng tại Hàn Quốc ngày 24.2.2022

thg 3 02, 2022 legalization
Kết quả Apostille Bằng Đại học Mỹ sử dụng tại Hàn Quốc ngày 24.2.2022

Kết quả Apostille Hộ chiếu cấp tại Ấn Độ sử dụng Ireland ngày 7.12.202...

thg 12 14, 2021 legalization
Kết quả Apostille Hộ chiếu cấp tại Ấn Độ sử dụng Ireland ngày 7.12.2021