Kết quả Apostille giấy tờ Hà Lan (Bằng thạc sĩ) sử dụng tại Hàn Quốc, ngày 11 tháng 11 năm 2019

thg 11 23, 2019 thuy.nguyen

Kết quả Apostille giấy tờ Hà Lan (Bằng thạc sĩ) sử dụng tại Hàn Quốc là tem chứng nhận apostille của Bộ Ngoại giao Hà Lan, đảm bảo giấy tờ, tài liệu của Hà Lan sẽ được sử dụng hợp pháp với đầy đủ giá trị pháp lý tại Hàn Quốc và các nước thành viên còn lại trong Danh sách thành viên công ước Lahay.

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ tư vấn, xin chứng nhận Apostille giấy tờ Hà Lan để sử dụng ở Hàn Quốc và các nước thành viên còn lại trong Danh sách thành viên công ước Lahay.

Thông thường để apostille giấy tờ Hà Lan, quý vị cần đến văn phòng của chúng tôi các tài liệu như sau:

1. Bản gốc giấy tờ, tài liệu cần xin chứng nhận Apostille

2. Scan mặt hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu giấy tờ, tài liệu

Nếu quý vị đang tìm hiểu hoặc có nhu cầu xin chứng nhận Apostille tài liệu, giấy tờ Hà Lan, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để qua số +84 988 297 732, +84 966 37 35 32 hoặc email đến địa chỉ [email protected], [email protected] được tư vấn sớm nhất.