thg 1 30, 2024 legalization

Kết quả hợp pháp hóa CFS cấp tại Việt Nam để sử dụng tại Li-băng ngày 18.1.2024

Kết quả hợp pháp hóa CFS cấp tại Việt Nam để sử dụng tại Li-băng ngày 18.1.2024

Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Giấy khai sinh cấp tại Việt Nam sử dụng t...

thg 1 22, 2024 legalization
Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Giấy khai sinh cấp tại Việt Nam sử dụng tại Hy Lạp ngày 15.1.2024

Kết quả hợp pháp hóa Thư bổ nhiệm cấp tại Việt Nam sử dụng tại Bahrain...

thg 12 16, 2023 legalization
Kết quả hợp pháp hóa Thư bổ nhiệm cấp tại Việt Nam sử dụng tại Bahrain ngày 6.12.2023

Kết quả hợp pháp hóa trích lục kết hôn cấp tại Việt Nam sử dụng tại Na...

thg 11 16, 2023 legalization
Kết quả hợp pháp hóa trích lục kết hôn cấp tại Việt Nam sử dụng tại Na Uy ngày 7.11.2023

Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận kiểm dịch cấp tại Việt Nam sử ...

thg 9 09, 2023 legalization
Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận kiểm dịch cấp tại Việt Nam sử dụng tại Oman ngày 21.8.2023

Kết quả hợp pháp hóa Giấy khai sinh Việt Nam sử dụng tại Bồ Đào Nha ng...

thg 4 15, 2023 legalization
Kết quả hợp pháp hóa Giấy khai sinh Việt Nam sử dụng tại Bồ Đào Nha ngày 29.3.2023

Kết quả chứng nhận lãnh sự Xác nhận tình trạng hôn nhân cấp tại Việt N...

thg 3 23, 2023 legalization
Kết quả chứng nhận lãnh sự Xác nhận tình trạng hôn nhân cấp tại Việt Nam sử dụng tại Síp ngày 16.2.2023

Kết quả chứng nhận lãnh sự Học bạ Việt Nam sử dụng tại Áo ngày 16.1.20...

thg 1 18, 2023 legalization
Kết quả chứng nhận lãnh sự Học bạ Việt Nam sử dụng tại Áo ngày 16.1.2023

Kết quả chứng nhận lãnh sự Bằng THPT cấp tại Việt Nam sử dụng tại Áo n...

thg 1 18, 2023 legalization
Kết quả chứng nhận lãnh sự Bằng THPT cấp tại Việt Nam sử dụng tại Áo ngày 16.1.2023

Kết quả chứng nhận lãnh sự Giấy khai sinh cấp tại Việt Nam sử dụng tại...

thg 1 18, 2023 legalization
Kết quả chứng nhận lãnh sự Giấy khai sinh cấp tại Việt Nam sử dụng tại Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất ngày 13.1.2023

Kết quả chứng nhận lãnh sự Trích lục khai sinh Việt Nam sử dụng tại Ba...

thg 1 16, 2023 legalization
Kết quả chứng nhận lãnh sự Trích lục khai sinh Việt Nam sử dụng tại Ba Lan ngày 10.1.2023

Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng dịch vụ từ Việt Nam sử dụng tại ...

thg 12 15, 2022 legalization
Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng dịch vụ từ Việt Nam sử dụng tại Cô-oét ngày 14.12.2022

Kết quả hợp pháp hóa Chứng nhận Đầu tư Việt Nam sử dụng tại Bahrain ng...

thg 9 28, 2022 legalization
Kết quả hợp pháp hóa Chứng nhận Đầu tư Việt Nam sử dụng tại Bahrain ngày 21.9.2022

Kết quả Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy Kết hôn Việt Nam sử dụng tại Sloveni...

thg 9 28, 2022 legalization
Kết quả Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy Kết hôn Việt Nam sử dụng tại Slovenia ngày 7.9.2022

Kết quả chứng nhận lãnh sự giấy xác nhận tiêm Vaccine tại Việt Nam sử ...

thg 7 16, 2022 legalization
Kết quả chứng nhận lãnh sự giấy xác nhận tiêm Vaccine tại Việt Nam sử dụng tại Qatar ngày 14.7.2022