Kết Quả Hợp Pháp Hóa/Apostille Bằng Đại Học Từ Pháp Sử Dụng Tại Hàn Quốc tháng 10, 2019

thg 12 03, 2019 thuy.nguyen


Chúng tôi có thể làm Hợp pháp hóa / Apostille Tài liệu / Giấy chứng nhận cá nhân từ Pháp để sử dụng tại Hàn Quốc.

Để tiến hành dịch vụ, trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu được qua email hoặc điền form trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu cá nhân / Chứng chỉ từ Pháp để sử dụng tại Hàn Quốc, bạn cần gửi các tài liệu sau đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scam mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất