Kết quả Giấy chứng nhận Xuất Xứ (C/O) Việt Nam sử dụng tại Ai-cập ngày 18.02.2021

thg 2 25, 2021 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ Cá nhân từ Việt Nam để sử dụng tại Ai-cập.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu cá nhân / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng ở Ai-cập, bạn cần gửi các tài liệu sau đến văn phòng chúng tôi:

- Tài liệu / Chứng chỉ gốc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.