Kết Quả Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ (C/O) Tại Việt Nam Sử Dụng Tại Ai Cập ngày 12/04/2021

thg 5 17, 2021 legalization

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ của Cá nhân, Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Ai Cập.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc điền thông tin trên trang web. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Ai Cập, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc của Cá nhân/Công ty

2. Scan mặt hộ chiếu của Cá nhân/ chủ sở hữu công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.