Kết quả Chứng nhận thành lập doanh nghiệp cấp tại BVI sử dụng tại Việt Nam ngày 20.05.2021

thg 6 09, 2021 legalization


Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân cấp tại BVI sử dụng tại Việt Nam.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu BVI cần hợp pháp pháp hoá lãnh sự, chứng nhãn lãnh sự sử dụng ở Việt Nam, bạn cần gửi tôi đến chúng tôi:

1. Tài liệu / chứng chỉ gốc của cá nhân / tổ chức

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.