Kết Quả Chứng Chỉ Tình Trạng Doanh Nghiệp của BVI, Quần Đảo Virgin Anh Sử Dụng Tại Việt Nam Ngày 16.11.2020

thg 11 26, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể Hợp pháp hoá lãnh sự rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu Công ty / cá nhân được cấp tại BVI (Quần đảo Virgin Anh) để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, để hợp pháp hóa các giấy tờ, tài liệu của công ty / cá nhân cấp tại BVI (Quần đảo Virgin Anh) sử dụng ở Việt Nam, bạn cần gửi đến văn phòng chúng tôi các tài liệu bao gồm:

1. Giấy tờ gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự.

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ giấy tờ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất