Kết Quả Tài Liệu Doanh Nghiệp của BVI, Quần Đảo Virgin Anh Sử Dụng Tại Việt Nam Ngày 18.01.2021

thg 1 20, 2021 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể Hợp pháp hoá lãnh sự rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu Công ty / cá nhân được cấp tại BVI (Quần đảo Virgin Anh) để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, để hợp pháp hóa các giấy tờ, tài liệu của công ty / cá nhân cấp tại BVI (Quần đảo Virgin Anh) cần sử dụng ở Việt Namú, bạn chỉ cần gửi chng:

1. Giấy tờ gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự.

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ giấy tờ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất