CỤC LÃNH SỰ BỘ NGOẠI GIAO - THÍ ĐIỂM PHÂN LUỒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA

thg 6 27, 2024 legalization

Theo thông tin từ Cục Lãnh Sự - Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính, tránh tình trạng tụ tập đông người tại Bộ phận mộ t cửa của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, Cục Lãnh sự xin thông báo triển khai thí điểm phân luồng tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa (CNLS/HPH) tại Bộ phận một cửa của Bộ Ngoại giao như sau:

1. Hồ sơ của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, nộp hồ sơ phù hợp với mục đích hoạt động của doanh nghiệp trong các dịch vụ du học, đưa người đi lao động nước ngoài, xuất nhập khẩu hàng hóa...sẽ được bố trí tiếp nhận tại 01 quầy riêng trong khu vực tiếp khách của Bộ phận một cửa của Bộ Ngoại giao đặt tại 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (hướng dẫn cụ thể được niêm yết tại trụ sở tiếp khách).

2. Khi nộp hồ sơ theo mô hình thí điểm này, doanh nghiệp (thông qua nhân viên được ủy quyền) cần có các giấy tờ như: (i) Bản chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được cấp phép; (ii) Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ (có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và dấu xác nhận của doanh nghiệp); (iii) Danh sách những hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị thực hiện CNLS/HPH (có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và dấu xác nhận của doanh nghiệp).

Doanh nghiệp không có nhu cầu tham gia mô hình thí điểm vẫn thực hiện hồ sơ sơ bộ theo hình thức xếp hàng như hiện nay.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ theo mô hình thí điểm: buổi sáng từ 10 giờ sáng – 11 giờ sáng và buổi chiều từ 3 giờ chiều – 4 giờ chiều.

Việc thí điểm phân luồng tiếp theo hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa của Bộ Ngoại giao sẽ được thực hiện trong vòng 01 tháng kể từ ngày 24/6/2024 đến ngày 24/7/2024.