Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ly hôn từ Malaysia sử dụng tại Việt Nam ngày 04.03.2020

thg 3 23, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa các tài liệu của công ty/cá nhân từ Malaysia để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty/ Cá nhân từ Malaysia để sử dụng tại Việt Nam, bạn chỉ cần gửi đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / chứng chỉ gốc

2. Bản scan mặt hộ chiếu của chủ doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.