Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Điều lệ công ty từ Malaysia sử dụng tại Việt Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2019

thg 11 23, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa các tài liệu của công ty từ Malaysia để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Malaysia để sử dụng tại Việt Nam, bạn chỉ cần gửi đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / chứng chỉ gốc

2. Bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

3. Bản scan mặt hộ chiếu của chủ doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.