Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Việt Nam Sử Dụng Tại Ả-rập-xê-út ngày 02.01.2020

thg 5 04, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu/Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Ả-rập-xê-út.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc điền thông tin trên trang web. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Ả-rập-xê-út, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc của Công ty

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu công ty

3. Scan Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.