Kết quả Chứng nhận lãnh sự Bảng điểm Đại học cấp tại Việt Nam sử dụng tại Israel ngày 07.12.2021

thg 12 09, 2021 legalization


Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng tại I-xra-en

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng tại I-xra-en, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.