Kết Quả Bằng Đại Học Cấp Từ Anh Sử Dụng Tại Việt Nam Ngày 08.02.2021

thg 2 26, 2021 thuy.nguyen


Chúng tôi có thể Hợp pháp hoá lãnh sự rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu Công ty được cấp tại UK (Vương Quốc Anh) để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, để hợp pháp hóa các giấy tờ, tài liệu của công ty cấp tại UK (Vương Quốc Anh) cần sử dụng ở Việt Nam, bạn chỉ cần gửi chúng tôi:

1. Giấy tờ gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự.

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ giấy tờ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.