Kết quả Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh của Cambridge Anh sử dụng tại Việt Nam ngày 31.07.2020

thg 8 05, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể Hợp pháp hoá lãnh sự rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu Công ty/cá nhân được cấp tại UK (Vương Quốc Anh) để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tai liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về thời gian mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của Công ty, Tổ chức, cá nhân cấp tại UK (Vương Quốc Anh) cần sử dụng ở Việt Nam, hồ sơ yêu cầu như sau:

1. Giấy tờ gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự.

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ giấy tờ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất