Kết quả Apostille Bằng Đại học Pháp sử dụng tại Hàn Quốc ngày 22.7.2022

thg 8 20, 2022 legalization


Chúng tôi có thể apostille Tài liệu / Chứng chỉ từ Pháp để sử dụng tại Hàn Quốc

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Pháp để sử dụng tại Hàn Quốc bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.