Những câu hỏi thường gặp tại hopphaphoalanhsu.vn

thg 5 22, 2020 legalization

1. Bên bạn kinh doanh dịch vụ nào?

Xin chào, Chúng tôi kinh doanh những dịch vụ sau:

- Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu từ nước ngoài về sử dụng tại Việt Nam hoặc mang đi một quốc gia khác.

- Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu từ Việt Nam đi sử dụng ở nước ngoài

- Chứng nhận Apostille các tài liệu xuất phát và sử dụng tại các nước là thành viên công ước Lahay (Hague Apotille Convention).

- Dịch thuật công chứng, Công chứng Giấy tờ, tài liệu

Lưu ý: Việt Nam không phải là thành viên của Công ước Lahay (Hague Apostille Convention) vì thế các giấy tờ, tài liệu cấp ra tại Việt Nam không thể xin xác nhận Apostille mà chỉ xin Hợp pháp hoá lãnh sự hoặc Chứng nhận lãnh sự.

Bạn có thể theo dõi dịch vụ của chúng tôi được đăng tải tại các website sau:

- http://www.vietnam-legal.com

- http://www.hopphaphoalanhsu.vn

- http://www.legalization.vn

- http://www.apostilleservice.vn

2. Địa điểm kinh doanh của bạn ở đâu?

Xin chào, bạn có thể liên hệ với hopphaphoalanhsu.vn với thông tin chi tiết dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 6, Số 95 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: +84 243 56 26 100

Hotline: +84 988 297 732

3. Bạn có văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh không?

Xin chào, tại Việt Nam chúng tôi chỉ có duy nhất văn phòng duy nhất tại Hà Nội theo thông tin liên hệ bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng mang giấy tờ, tài liệu từ khắp các nước trên thế giới về sử dụng tại Việt Nam hoặc đi sử dụng ở các quốc gia khác cũng như giấy tờ, tài liệu từ khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam đi sử dụng ở nước ngoài. Chúng tôi phục vụ tất cả các loại giấy tờ, tài liệu cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Vì thế, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi scan giấy tờ, tài liệu để chúng tôi thẩm định cho bạn, hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Địa chỉ: Tầng 6, Số 95 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: +84 243 56 26 100

Hotline: +84 988 297 732

4. Giá dịch vụ của các bạn là bao nhiêu?

Xin chào, Chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ theo danh sách bên dưới:

- Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu từ nước ngoài về sử dụng tại Việt Nam hoặc mang đi một quốc gia khác.

- Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu từ Việt Nam đi sử dụng ở nước ngoài

- Chứng nhận Apostille các tài liệu xuất phát và sử dụng tại các nước là thành viên công ước Lahay (Hague Apotille Convention).

- Dịch thuật công chứng, Công chứng Giấy tờ, tài liệu

Mỗi loại dịch vụ cũng rất nhiều điểm khác biệt, tuỳ thuộc vào loại giấy tờ, số lượng giấy tờ, nguồn gốc giấy tờ, nơi cần sử dụng giấy tờ và mục đích sử dụng sẽ có phí và thời gian làm rất khác nhau. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi scan giấy tờ, tài liệu để chúng tôi thẩm định và báo phí chính xác cho bạn, hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Địa chỉ: Tầng 6, Số 95 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: +84 243 56 26 100

Hotline: +84 988 297 732

5. Tôi có giấy tờ A-B-C, mang về từ nước D-E-F, tôi muốn dịch công chứng sang tiếng Việt và hợp pháp hoá lãnh sự ở Việt Nam được không??

Xin chào, Tuỳ thuộc vào quy định của từng quốc gia cấp ra giấy tờ đó. Có giấy tờ, tài liệu được chúng tôi thực hiện ở Việt Nam, có giấy tờ, tài liệu chúng tôi sẽ thực hiện tại nước ngoài để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của quý khách hàng về mục đích sử dụng và nơi sử dụng giấy tờ. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi scan giấy tờ, tài liệu để chúng tôi thẩm định và báo phí cho bạn, hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Chúng tôi tin tưởng, với nghiệp vụ kỹ thuật và bề dày kinh nghiệm trong việc Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất và chính xác nhất để thực hiện giấy tờ, tài liệu của mình.

Địa chỉ: Tầng 6, Số 95 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: +84 243 56 26 100

Hotline: +84 988 297 732