Kết quả Hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Pakistan (Thư ủy quyền cấp tại Việt Nam) sử dụng tại Pakistan ngày 18.6.2021

thg 6 30, 2021 legalization

Kết quả Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam (giấy ủy quyền) sử dụng tại Pakistan với tem chứng nhận, con dấu cuối cùng của Đại sứ quán Pakistan, đảm bảo giấy tờ, tài liệu của Việt Nam sẽ được sử dụng hợp pháp với đầy đủ giá trị pháp lý tại Pakistan và theo yêu cầu của các cơ quan liên quan tại Pakistan.

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ tư vấn, xin Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Pakistan - Chứng nhận Đại sứ quán Pakistan.

Thông thường để chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Pakistan, quý vị cần đến văn phòng của chúng tôi các tài liệu như sau:

1. Bản gốc giấy tờ, tài liệu cần Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán.

2. Scan mặt hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu giấy tờ, tài liệu.

Nếu quý vị đang tìm hiểu hoặc có nhu cầu sử dụng giấy tờ, tài liệu Việt Nam tại Pakistan, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số +84 988 297 732, +84 966 37 35 32 hoặc email đến địa chỉ [email protected], [email protected] được tư vấn sớm nhất.