Kết Quả Quyết Đinh Góp Vốn Của Công Ty Việt Nam Sử Dụng Tại I-ta-li-a (Ý) Ngày 17.04.2020

thg 4 21, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ công ty cấp ra tại Việt Nam sử dụng tại I-ta-li-a (Ý).

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của công ty Việt Nam cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở I-ta-li-a (Ý), chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan giấy đăng ký kinh doanh công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.