Kết Quả Hợp Pháp Hóa Xác Nhận Kinh Nghiệm Trung Quốc Sử Dụng Tại Việt Nam tháng 8, 2019

thg 12 09, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ, tài liệu công ty Trung Quốc, cần sử dụng tại Việt Nam.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của Công ty, Doanh nghiệp Trung Quốc cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở Việt Nam, chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Giấy tờ, tài liệu gốc của Công ty, Doanh nghiệp cần hợp pháp hoá lãnh sự

2. Copy mặt hộ chiếu/Chứng minh nhân dân của chủ giấy tờ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.