Kết quả hợp pháp hóa Xác nhận kinh nghiệm cấp từ Malaysia sử dụng tại Hàn Quốc ngày 3.11.2022

thg 11 07, 2022 legalization


Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Malaysia để sử dụng tại Hàn Quốc

Trước tiên,Quý khách hàng vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Malaysia để sử dụng tại Hàn Quốc bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.