Kết Quả Hợp Pháp Hóa Lý Lịch Tư Pháp Úc Sử Dụng Tại Trung Quốc tháng 9, 2019

thg 12 09, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ Cá nhân từ Úc để sử dụng tại Trung Quốc.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu cá nhân / Chứng chỉ từ Úc để sử dụng tại Trung Quốc, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

3. Scan tài liệu chứng minh mục đích hợp pháp hóa tài liệu

4. Thư ủy quyền

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.