Kết Quả Hợp Pháp Hóa Lý Lịch Tư Pháp Từ Băng-la-đét Sử Dụng Tại Việt Nam 26 Tháng 12, 2019

thg 1 02, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể Hợp pháp hoá lãnh sự rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu Công ty được cấp tại Băng-la-đét để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, để hợp pháp hóa các giấy tờ, tài liệu của công ty cấp tại Băng-la-đét cần sử dụng để xin cấp Giấy phép lao động  tại Việt Nam, bạn chỉ cần gửi chúng tôi:

1. Giấy tờ gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự.

2. Scan mặt hộ chiếu/ của chủ giấy tờ

3. Thư gửi sứ quán của Công ty bảo lãnh

4. Giấy đăng ký kinh doanh của công ty bảo lãnh

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất