Kết Quả Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự Xác Nhận Thực Hành Tốt Sản Xuất Thuốc (GMP) Sử Dụng Tại I-rắc Tháng 8, 2019

thg 12 10, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chứng nhận lãnh sự các giấy tờ cá nhân/ công ty Việt Nam để sử dụng tại I-rắc.

Đối với các giấy tờ, tài liệu Việt Nam đi Iraq, ngành hàng thực phẩm, Quý khách hàng vui lòng chuẩn bị những tất cả những giấy tờ theo danh sách bên dưới, Chúng tôi để nguyên tên tiếng Anh của giấy tờ để đảm độ chính xác. Nếu bạn chỉ muốn làm 1-2 giấy tờ, bạn cũng phải cung cấp cả bộ đủ điều kiện như sau:

1. Certificate of Original (COO)

2. Packing list

3. Commercial Invoice

4. Bill of Lading

5. Certificate of Conformity/ Inspection Certificate from either One of this companies which is under the embassy's panel:

a. Bureau Veritas

b. TUV Rheinland

c. Cotecna

d. Baltic Control

6. Health Certifcate

* Tất cả các giấy tờ trên đều phải là bản gốc

* Tất cả các giấy tờ trên đều phải có số Commercial invoice trong đó

* Tất cả các tài liệu này đều phải được xác nhận bởi Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước khi chuyển giao cho Chúng tôi làm thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.