Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ Trung Quốc (Xác nhận kinh nghiệm Trung Quốc) sử dụng tại Việt Nam ngày 28.7.2023

thg 8 10, 2023 legalization

Kết quả Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu Trung Quốc (Xác nhận kinh nghiệm) sử dụng tại Việt Nam với tem chứng nhận, con dấu cuối cùng của Đại sứ quán Việt Nam, đảm bảo giấy tờ, tài liệu của Trung Quốc sẽ được sử dụng hợp pháp với đầy đủ giá trị pháp lý tại Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan liên quan tại Việt Nam.

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ tư vấn, xin Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu được cấp ra từ Trung Quốc để sử dụng tại Việt Nam.

Thông thường để Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Trung Quốc sử dụng tại Việt Nam, quý vị cần đến văn phòng của chúng tôi các tài liệu như sau:

1. Bản gốc giấy tờ, tài liệu cần Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự (Bản scan vui lòng liên hệ trực tiếp).

2. Scan mặt hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu giấy tờ, tài liệu

Nếu quý vị đang tìm hiểu hoặc có nhu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Trung Quốc sử dụng tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số +84 988 297 732, +84 966 37 35 32 hoặc email đến địa chỉ [email protected], [email protected] được tư vấn tốt nhất.