Kết quả hợp pháp hóa lãnh sự Thư bổ nhiệm cấp tại Hồng Kông sử dụng tại Việt Nam ngày17.1.2023

thg 2 03, 2023 legalization

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Hồng Kông để sử dụng tại Việt Nam

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Hồng Kông để sử dụng tại Việt Nam bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết