Kết quả Hợp pháp hoá lãnh sự Chứng nhận độc thân từ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tại Việt Nam ngày 18.06.2020

thg 6 24, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể Hợp pháp hoá lãnh sự rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu được cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ để sử dụng tại Việt Nam.

Để thực hiện Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tai liệu qua email và nêu rõ yêu cầu. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn sớm nhất có thể về thời gian mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của Cá nhân, Công ty, Tổ chức cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ cần sử dụng ở Việt Nam.

1. Giấy tờ gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất