Kết Quả Hợp Pháp Hóa Giấy Ly Hôn Trung Quốc Sử Dụng Tại Việt Nam Ngày 28.04.2020

thg 5 06, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ, tài liệu cá nhân Trung Quốc, cần sử dụng tại Việt Nam.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của cá nhân Trung Quốc cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở Việt Nam, chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Giấy tờ, tài liệu gốc của cá nhân cần hợp pháp hoá lãnh sự

2. Copy full cuốn hộ chiếu của chủ giấy tờ.

3. Chứng minh nhân dân của chủ giấy tờ.

4. Copy full cuốn sổ hộ khẩu gia đình bên Trung Quốc (Nếu là giấy li hôn, kết hôn)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.