Kết quả hợp pháp hóa Chứng nhận Dược phẩm cấp tại Việt Nam sử dụng tại Bolivia ngày 25.1.2024

thg 1 31, 2024 legalization

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Việt Nam sử dụng tại Bolivia

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng tại Bolivia, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết