Kết quả hợp pháp hóa Bằng Cử nhân cấp tại Campuchia sử dụng tại Qatar ngày 25.1.2022

thg 1 27, 2022 legalization


Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Campuchia để sử dụng tại Qatar

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Campuchia để sử dụng tại Qatar, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.