Kết quả hợp pháp hóa Bản cam kết cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tại Việt Nam ngày 28.10.2022

thg 11 10, 2022 legalization

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Thổ Nhĩ Kỳ để sử dụng tại Việt Nam

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Thổ Nhĩ Kỳ để sử dụng tại Việt Nam bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ