Kết quả Giấy khai sinh cấp tại Việt Nam sử dụng tại UAE, A-Rập Thống Nhất ngày 25.05.2021

thg 5 28, 2021 legalization

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân cấp tại Việt Nam sử dụng tại A-rập Thống Nhất.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của cá nhân Việt Nam cần hợp pháp pháp hoá lãnh sự, chứng nhãn lãnh sự sử dụng ở A-rập Thống Nhất, các bạn cần gửi đến văn phòng chúng tôi các tài liệu sau:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.