Kết Quả Chứng Nhận Tuyển Dụng Tại Hàn Quốc Sử Dụng Tại Việt Nam 22.07.2020

thg 8 12, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân từ Hàn Quốc để sử dụng tại Việt Nam.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân từ Hàn Quốc để sử dụng tại Việt Nam, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.