Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Thư Ủy Quyền Công Ty Việt Nam Sử Dụng Tại Indonesia Ngày 6 Tháng 12, 2019

thg 12 11, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu/Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Indonesia.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc điền thông tin trên trang web. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Indonesia, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc của Công ty

2. Thư ủy quyền

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.