Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Lý Lịch Tư Pháp Việt Nam Sử Dụng Tại Trung Quốc Ngày 17.02.2020

thg 3 25, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ, tài liệu cá nhân Việt Nam, cần sử dụng tại Trung Quốc.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của cá nhân Việt Nam cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở Trung Quốc, chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Giấy tờ, tài liệu gốc cần hợp pháp hoá lãnh sự

2. Copy mặt hộ chiếu/Chứng minh nhân dân của chủ giấy tờ.

3. Copy tài liệu, giấy tờ chứng minh mục đích cần sử dụng giấy tờ tại Trung Quốc

4. Giấy uỷ quyền

5. Ký trên form khai sứ quán Trung Quốc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.