Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Hợp Đồng Thương Mại Việt Nam Sử Dụng Tại Hungary ngày 06.11.2020

thg 12 14, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ của cá nhân từ Việt Nam để sử dụng tại Hungary.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc điền thông tin trên trang web. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Hungary, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu | + photo Chứng minh thư của chủ giấy tờ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.