Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Giấy Khai Sinh Việt Nam Sử Dụng Tại Thụy Điển Ngày 19.03.2021

thg 3 27, 2021 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ của Cá nhân, Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Thụy Điển.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc điền thông tin trên trang web. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Thụy Điển, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phng của chúng tôòng của chúng tôòng của chúng tôòng

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc của Công ty

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.