Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Giấy Khai Sinh Việt Nam Sử Dụng Tại Tây Ban Nha Tháng 8, 2019

thg 12 09, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ Cá nhân từ Việt Nam để sử dụng tại Tây Ban Nha.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ chỉ hợp pháp hóa các tài liệu gốc, vì vậy hãy đảm bảo rằng tài liệu của bạn không ép plastic và có thể xác minh chữ ký tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thông thường với Tài liệu cá nhân / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng ở Tây Ban Nha, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.