Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Giấy kết hôn Việt Nam Sử Dụng Tại Phần Lan Ngày 16.03.2020

thg 3 19, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ Cá nhân từ Việt Nam để sử dụng tại Phần Lan.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Đại sứ quán Phần Lan sẽ chỉ hợp pháp hóa các tài liệu gốc hoặc bản Trích lục gốc vì vậy hãy đảm bảo rằng tài liệu của bạn không ép plastic và có thể xác nhận chữ ký tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thông thường với Tài liệu cá nhân / Chứng chỉ từ Việt Nam để sử dụng ở Phần Lan, bạn cần gửi các tài liệu sau đến văn phòng chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ giấy tờ

3. Thư ủy quyền

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.