Kết Quả Hợp pháp hóa, Chứng Nhận Lãnh Sự Đại sứ quán Ba-ranh (Bahrain) Chứng Nhận Lưu Hành Sản Phẩm (CFS) Việt Nam Sử Dụng Tại Ba-ranh Tháng 7, 2019

thg 12 12, 2019 thuy.nguyen

Kết quả chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Ba-ranh (Bahrain), giấy tờ Việt Nam (CFS) sử dụng tại Ba-ranh (Bahrain) là tem chứng nhận lãnh sự của Đại sứ quán Ba-ranh (Bahrain), đảm bảo giấy tờ, tài liệu của Việt Nam sẽ được sử dụng hợp pháp với đầy đủ giá trị pháp lý tại Ba-ranh (Bahrain) theo yêu cầu của các cơ quan liên quan

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ tư vấn, xin chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Ba-ranh (Bahrain) – Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu cấp từ Việt Nam sử dụng tại Ba-ranh (Bahrain).

Thông thường để chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Ba-ranh (Bahrain), quý vị cần gửi đến văn phòng của chúng tôi các tài liệu như sau:

1. Bản gốc giấy tờ, tài liệu cần Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán

2. Scan mặt hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu giấy tờ, tài liệu

Nếu quý vị đang tìm hiểu hoặc có nhu cầu xin chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Ba-ranh (Bahrain), hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số +84 988 297 732, +84 966 37 35 32 hoặc email đến địa chỉ [email protected], [email protected] được tư vấn tốt nhất.