Kết Quả Chứng Nhận Lãnh Sự Chứng Nhận Đăng Ký Sản Phẩm Việt Nam Sử Dụng Tại Thái Lan Ngày 24.03.2021

thg 3 27, 2021 thuy.nguyen


Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Thái Lan.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc điền thông tin trên trang web. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và hồ sơ yêu cầu.

Thông thường với Tài liệu / Chứng chỉ của Công ty từ Việt Nam để sử dụng tại Thái Lan, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc của Công ty

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu công ty

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.