Kết quả Chứng nhận lãnh sự Chính sách bảo hiểm hàng hóa tại Việt Nam sử dụng tại Trung Quốc ngày 14 tháng 11 năm 2019

thg 11 23, 2019 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ, tài liệu công ty Việt Nam, cần sử dụng tại Trung Quốc.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác nhận lại bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của Công ty, Doanh nghiệp Việt Nam cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở Trung Quốc, chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Giấy tờ, tài liệu gốc của Công ty, Doanh nghiệp cần hợp pháp hoá lãnh sự

2. Copy mặt hộ chiếu/Chứng minh nhân dân của chủ giấy tờ.

3. Copy giấy phép kinh doanh của Công ty, Doanh nghiệp

4. Copy tài liệu, giấy tờ chứng minh mục đích cần sử dụng giấy tờ tại Trung Quốc

5. Giấy uỷ quyền

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.