Kết quả Chứng nhận lãnh sự Biên bản họp hội đồng thành viên công ty Việt Nam sử dụng tại Hy Lạp Ngày 12.02.2020

thg 5 15, 2020 thuy.nguyen

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân cấp ra tại Việt Nam sử dụng tại Hy Lạp.

Để tiến hành dịch vụ, vui lòng gửi bản scan giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và nêu rõ yêu cầu qua email. Chúng tôi sẽ xác nhận với bạn mức phí, thời gian hoàn thành và các hồ sơ yêu cầu.

Thông thường, với các giấy tờ, tài liệu của cá nhân Việt Nam cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự sử dụng ở Hy Lạp, chúng tôi yêu cầu gửi các hồ sơ sau:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

3. Giấy uỷ quyền

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.