Kết quả chứng nhận lãnh sự Bằng đại học cấp tại Việt Nam sử dụng tại Ả rập Xê-út ngày 27.10.2021

thg 10 29, 2021 legalization

Chúng tôi có thể hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ cá nhân cấp từ Việt Nam để sử dụng tại Ả-rập Xê-út.

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ cá nhân từ Việt Nam để sử dụng tại Ả-rập Xê-út, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng chúng tôi:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc hoặc bản scan đẹp

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.