Kết quả Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán UAE (Ả Rập Thống Nhất) - Bằng Thạc sĩ cấp tại Campuchia sử dụng tại UAE ngày 07.07.2021

thg 7 23, 2021 legalization

Kết quả chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán UAE (Ả Rập Thống Nhất), giấy tờ Campuchia (Bằng thạc sĩ) sử dụng tại UAE là tem chứng nhận lãnh sự của Đại sứ quán UAE, đảm bảo giấy tờ, tài liệu của Campuchia sẽ được sử dụng hợp pháp với đầy đủ giá trị pháp lý tại UAE theo yêu cầu của các cơ quan liên quan.

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ tư vấn, xin chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán UAE – Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, tài liệu cấp từ Việt Nam sử dụng tại UAE.

Thông thường để chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán UAE, quý vị cần gửi đến văn phòng của chúng tôi các tài liệu như sau:

1. Bản gốc giấy tờ, tài liệu cần Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán

2. Scan mặt hộ chiếu hoặc giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu giấy tờ, tài liệu

Nếu quý vị đang tìm hiểu hoặc có nhu cầu xin chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán UAE, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số +84 988 297 732, +84 966 37 35 32 hoặc email đến địa chỉ [email protected], [email protected] được tư vấn tốt nhất.