Kết quả Apostille Giấy kết hôn cấp tại Mỹ sử dụng tại Đức ngày 20.4.2022

thg 4 26, 2022 legalization

Chúng tôi có thể Apostille/ hợp pháp hóa Tài liệu / Chứng chỉ từ Mỹ để sử dụng tại Đức

Trước tiên, vui lòng gửi cho chúng tôi bản scan tài liệu qua email hoặc gửi form đăng ký trên trang web. Sau khi thẩm định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể về phí dịch vụ, thời gian hoàn thành và các tài liệu cần thiết.

Thông thường với Tài liệu công ty / Chứng chỉ từ Mỹ để sử dụng tại Đức, bạn cần gửi các tài liệu cần thiết đến văn phòng của chúng tôi bao gồm:

1. Tài liệu / Chứng chỉ gốc

2. Scan mặt hộ chiếu của chủ sở hữu tài liệu / chứng chỉ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.